Viešieji pirkimai (2016 m. redakcija)

 • 1.
  Prezentacija
  0:01:37
 • 2.
  Įžanga
  0:02:17
 • 3.
  VPĮ: galiojanti redakcija ir jo perspektyvos įgyvendinant ES VP direktyvos nuostatas 2016 m.
 • 4.
  Esminiai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo pakeitimai
  0:03:04
 • 5.
  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB
  0:04:17
 • 6.
  Viešųjų pirkimų sąlygų rengimas
 • 7.
  Pirkimo būdai
  0:03:56
 • 8.
  Pirkimo sąlygų tikslinimas
  0:04:14
 • 9.
  Kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ir vertinimas
  0:05:29
 • 10.
  Tiekėjų sąžiningumo deklaracija
  0:02:22
 • 11.
  Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus
  0:03:20
 • 12.
  Lietuvos teismų praktika
  0:01:11
 • 13.
  Viešųjų pirkimų vykdymas ir pakeitimai 2016 m.
 • 14.
  Reikalavimai pirkimo dokumentams
  0:03:33
 • 15.
  Tiekėjų pašalinimo pagrindai
  0:02:13
 • 16.
  „Juodieji sąrašai“
  0:02:18
 • 17.
  Tiekėjų reabilitacijos doktrina: tiekėjų reabilitavimo priemonės ir jų taikymo sąlygos
  0:01:24
 • 18.
  Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas
  0:01:39
 • 19.
  Dažniausios problemos ir klaidos viešojo pirkimo vykdymo metu
  0:02:25
 • 20.
  VP sutartys: sudarymas, vykdymas, nutraukimas
 • 21.
  Viešojo pirkimo sutartis: sąvoka ir ypatumai
  0:02:00
 • 22.
  Pasiūlymų ir sutarčių viešinimas: praktinis įgyvendinimas ir pagrindinės problemos
  0:02:34
 • 23.
  Viešojo pirkimo sutarčių keitimas
  0:03:18
 • 24.
  Esminis viešojo pirkimo sutarties pakeitimas
  0:01:59
 • 25.
  Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo
  0:01:22
 • 26.
  Pretenzijos ir ginčai
 • 27.
  Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija
  0:01:57
 • 28.
  Pretenzijų pateikimo terminai ir jų nagrinėjimas
  0:02:13
 • 29.
  Ginčo nagrinėjimas teisme
  0:05:21
 • 30.
  Alternatyvių sankcijų taikymas
  0:02:58
 • 31.
  Žalos atlyginimas: atsakomybės sąlygos, žalos paskaičiavimas
  0:02:12
 • 32.
  Lietuvos teismų praktika
  0:01:22
 • 33.
  0:03:08


Apie viešųjų pirkimų aktualijas ir kas pasikeitė nuo 2017 m. liepos 1 d. sužinosite mokyme "Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos reikia žinoti tiekėjams".

Žinios, noras tobulėti ir gebėjimas lanksčiai prisiderinti prie kintančių aplinkybių - savybės, kurios pagerins vykdomų viešųjų pirkimų efektyvumą.

Apie viešųjų pirkimų aktualijas ir organizavimo pasikeitimus 2016 m. turi puikiai išmanyti kiekvienos įmonės darbuotojai, susiję su pirkimais ir pardavimais. Taigi šis nuotolinis video mokymas suteiks žinių būtent apie jau minėtus dalykus.

 

Aktualumas

 • Tiek pradedantiesiems, tiek jau patyrusiems viešųjų pirkimų vadovams, vadybininkams;
 • Pardavimų vadovams, vadybininkams;
 • Įmonių direktoriams;
 • Visiems, kurie domisi viešųjų pirkimų tendencijomis.
   

Tikslas

Supažindinti su šiandienos aktualijomis ir viešųjų pirkimų organizavimo pasikeitimais 2016 m.

 

Nagrinėjami klausimai

 • Kokie yra viešųjų pirkimų pakeitimai ES lygiu?
 • Kas būdinga viešųjų pirkimo sąlygų rengimui?
 • Kokie bus įgyvendinami viešųjų pirkimų pakeitimai 2016 m.?
 • Kokios yra VP vykdymo praktinės problemos ir dažniausios klaidos?
 • Kas būdinga VP sutarčių sudarymui, vykdymui, nutraukimui?
 • Pretenzijos ir ginčai. Kas būdinga jų nagrinėjimui?

Vertinimų komentarai

marijapaliul
Gera medžiaga ypač pradedančiam.

Ilona

Dalia

Rita

Janina
Nuo liepos mėn. 1 d. Įsigalioja naujasis VPĮ

Jūratė
Gana aiškiai pateikta medžiaga, tačiau norėjosi praktikos.

Dangutė
Mokymai reikalingi, gana suprantami. Mūsų įstaiga nėra didelė, todėl daugiausiai atliekame mažos vertės pirkimus.

Aušrelė
Buvo naudinga išklausyti mokymą apie Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir pakeitimus. Vykdome tik mažos vertės pirkimus, todėl labiau domintų mokymai apie mažos vertės pirkimus.

Aldona
Tikėjausi, kad mokyme bus pateikta konkretesnės informacijos, ne vien tik įstatymų komentarų

Loreta
Neatitiko lūkesčių.

Nijolė
Labai aiškiai ir detaliai išdėstyta esminių pakeitimų mokomoji medžiaga, Patiko seminaro pateikimo kokybiškas formatas (jokio pašalinio foninio triukšmo ar nekokybiško garso).

Zita
Tikėjausi daugiau praktikos nei teorijos. Labiau aktualu viešieji pirkimai mažoms įmonėms.

1 val. 14 min.
+ Klausimai lektoriui
(4.06/17 Balsai)

Komentarai
17
Peržiūros
23

Justina Ramašauskaitė

justina ramasauskaite

Lektorė

Advokato padėjėjos Justinos Ramašauskaitės praktikos sritys yra viešieji pirkimai, konkurencijos teisė, sutarčių teisė, šeimos teisė, skolų administravimas ir administraciniai teisės pažeidimai.

Mokymai
2

Bagdanskis iLAW, Advokatų profesinė bendrija

bagdanskis ilaw, advokatu profesine bendrija
Advokatų profesinė bendrija "Bagdanskis iLAW" - specializuota advokatų kontora, teisinių paslaugų rinkoje iLAW išsiskirianti aiškia specializacija įmonių ir darbo teisės srityse bei į klientą orientuo