Taisyklės

Registruodamiesi interneto svetainėje www.verslokursai.lt (toliau – VersloKursai.lt) Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su svetainės vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojantis www.verslokursai.lt paslaugomis Jūs taip pat sutinkate periodiškai peržiūrėti šios sutartis sąlygas ir susipažinti su pakeitimais, jei tokių yra. Jūsų tolimesnis naudojimasis svetaine bus laikomas sutikimu su tinklalapio Taisyklėmis.

 • 1. Bendrosios sąlygos
  • 1.1 Verslo Kursų svetainė adresu www.verslokursai.lt (toliau tekste – VersloKursai.lt), tai nuotolinių video mokymų projektas, kuriame, bendradarbiaujant su mokymų organizatoriais, lektoriais, pateikiamos verslui aktualios video paskaitos.
  • 1.2 VersloKursai.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nurodo svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas ir apribojimus, teises ir areigas bei kitas nuostatas, kurios privalomos visiems VersloKursai.lt vartotojams.
  • 1.3 Svetainės veiklą organizuoja, palaiko ir koordinuoja UAB INTERPEKYBA. UAB INTERPEKYBA turi teisę keisti VersloKursai.lt naudojimosi Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus VersloKursai.lt svetainėje adresu www.verslokursai.lt.
  • 1.4 Naudojimasis svetaine www.verslokursai.lt yra laikomas kiekvieno vartotojo visišku sutikimu su svetainės Taisyklėmis ir jų pakeitimais. VersloKursai.lt vartotojai privalo reguliariai perskaityti ir susipažinti su svetainės naudojimosi Taisyklėmis, kad laiku gautų informaciją apie jose atliktus pakeitimus bei įsipareigoja jų laikytis.
  • 1.5 Registracijos metu nurodydami savo elektroninio pašto adresą, sutinkate gauti VersloKursai.lt savaitinį naujienlaiškį, susijusį su svetainės www.verslokursai.lt naujienomis, paskaitomis, pasiūlymais bei akcijomis. Savo profilio nustatymuose galite pasirinkti Jus dominančias sritis. Norėdami atsisakyti naujienlaiškio, galite tai padaryti savo profilio nustatymuose nuėmus varnelę prie „Sutinku gauti naujienlaiškį“.
 • 2. Paslaugos, prieinamos VersloKursai.lt svetainėje
  • 2.1 VersloKursai.lt suteikia vartotojams galimybę:
   • 2.1.1. Žiūrėti ir klausytis video paskaitas, įsisavinti įvairią mokymo medžiagą;
   • 2.1.2. Atlikti iš video paskaitos medžiagos sudarytą testą, siekiant pasitikrinti įgytas žinias;
   • 2.1.3. Gauti pažymėjimą, patvirtinantį video paskaitos išklausymo ir teisingų atsakymų pateikimo į paskaitos testo klausimus faktą. Pažymėjimas gaunamas atsispausdinus jį iš kompiuterio. Sąrašą įgytų pažymėjimų vartotojas mato savo profilyje skiltyje „Mano pažymėjimai“.
   • 2.1.4. Užduoti lektoriams su video paskaita susijusius klausimus ir gauti atsakymus. Matyti kitų vartotojų užduotus klausimus ir pateiktus lektoriaus atsakymus.
   • 2.1.5. Parsisiųsti į savo kompiuterį lektoriaus parengtą medžiagą peržiūrai, jei ji yra prieinama.
  • 2.2 Paslaugų rinkinys yra reguliariai papildomas.
  • 2.3 Vaizdinę paskaitų medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas vaizdinės medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas.
 • 3. Privatumas
  • 3.1 Visa asmeninė informacija, kuri buvo pateikta naudojantis VersloKursai.lt svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į VersloKursai.lt Privatumo politiką, kurios sąlygos iš dalies įtrauktos į interneto svetainės naudojimosi sąlygas ir taisykles.
 • 4. Svetainės VersloKursai.lt vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės
  • 4.1. Kad taptumėte registruotu VersloKursai.lt vartotoju, būtina užpildyti registracijos anketą. Nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudę aktyvuosite paskyrą ir būsite užregistruoti VersloKursai.lt sistemoje.
  • 4.2. Vartotojas įsipareigoja nepaviešinti kitiems asmenims savo VersloKursai.lt vartotojo prieigos duomenų.
  • 4.3. Registracijos metu Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius asmeninius duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis VersloKursai.lt turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
  • 4.4. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti VersloKursai.lt administraciją apie bet kokį neleistino vartotojo slaptažodžio naudojimo atvejį ar apie bet kurį kitą saugumo sąlygų pažeidimą.
  • 4.5. Vartotojas, užbaigus vartojimo sesiją, turi pasitikrinti, kad išėjo iš savo vartotojo paskyros. VersloKursai.lt neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi taisyklių.
  • 4.6. Jei vartotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą VersloKursai.lt administracijai dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.
  • 4.7. Visi registruotų VersloKursai.lt vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
  • 4.8. Jei vartotojas nesutinka su VersloKursai.lt svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis VersloKursai.lt teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo paskyros išsiuntus atitinkamą prašymą VersloKursai.lt administracijai el. pašto adresu info@verslokursai.lt arba išsiuntus pareikalavimą VersloKursai.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie vartotojo sąskaitos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per vieną darbo dieną bus ištrinti.
  • 4.9. VersloKursai.lt administracija turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia VersloKursai.lt naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.
 • 5. Autorinės ir gretutinės teisės
  • 5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su VersloKursai.lt svetaine priklauso UAB INTERPREKYBA. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė UAB INTERPEKYBA.
  • 5.2. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks VersloKursai.lt svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką VersloKursai.lt administracijos leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.
  • 5.3. Griežtai draudžiama VersloKursai.lt interneto svetainėje paskelbtą informaciją be VersloKursai.lt sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti VersloKursai.lt kaip šaltinį.
 • 6. Kitos sąlygos
  • 6.1. Už VersloKursai.lt svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.
  • 6.2. VersloKursai.lt neatsako už savo interneto svetainėje pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:
   • 6.2.1. Kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, kitą vartotojo pateiktą informaciją).
   • 6.2.2. Už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra VersloKursai.lt interneto svetainėje, turinį.
  • 6.3. Visi ginčai, iškilę tarp UAB INTERPEKYBA ir svetainės vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarka.
  • 6.4. UAB INTERPEKYBA fiksuoja vartotojo VersloKursai.lt svetainėje vykdytą veiklą.