Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB

ekonomines konsultacijos ir tyrimai, uab

PAGRINDINIAI FAKTAI:

  • Lietuviško kapitalo privati verslo konsultacijų įmonė, teikianti kompleksines vadybos ir marketingo konsultavimo bei personalo mokymo paslaugas verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms.
  • Lietuvoje veikia nuo 1993 m.
  • EKT dirba daugiau kaip 45 darbuotojai, iš jų 4 sertifikuoti vadybos konsultantai (CMC, Certified Management Consultant)
  • Pardavimo pajamos: 2010 m. - 8,496 mln. Lt, 2009 m. - 3,548 mln. Lt.
  • Dienraščio „Verslo žinios“ surengtame „Gazelė 2010“ konkurse pagal 2006 - 2009 m. finansinius duomenis pripažinta kaip viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje
  • Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas už įmonės atvirumą darbuotojams ir jų įtraukimą į strateginių sprendimų priėmimą „Metų darbovietė: metų debiutas“

 

PASLAUGOS IR KOMPETENCIJŲ SRITYS:

  • Vadybos konsultacijos. Strateginis valdymas, planavimas ir strateginiai vystymosi planai, taikant vertinimo rodiklius, ISO 9000, EFQM, BSC, atlyginimo ir skatinimo sistemas bei kitus vadybinius metodus.
  • Marketingo konsultacijos ir rinkos tyrimai. Marketingo strategijų ir priemonių planavimas bei vystymas, naujų produktų vystymas, konkurencinių pranašumų kūrimas, pramonės sektorių apžvalga, kiekybiniai ir kokybiniai rinkos tyrimai, eksporto marketingas, galimybių studijos ir pan.
  • Personalo mokymai ir konsultacijos. Vadybos ir marketingo mokymai, pardavimų, prezentacijų, bendravimo įgūdžių lavinimas, strateginio planavimo sesijos, informaciniai seminarai ir kt.
  • Ekonomikos vystymas ir plėtra. Konkurencingumas, bendradarbiavimas tarp didelių ir mažų įmonių, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, mokslo technologijų parkai, eksporto vystymas, verslininkystė, inovacijos, tiekimo grandinės valdymas ir t.t.


KONTAKTAI:
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“,
J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT- 01112,
tel.: (+370 5) 25 26 225,
faks.: (+370 5) 25 26 226,
el. paštas: ekt@ekt.lt,
www.ekt.lt

Organizatoriaus mokymai