Neil Gyte

neil gyte

PRANEŠĖJAS


GOOGLE, Enterprise Geo Lead

Neil prie Google komandos prisijungė 2011 metais ir pradėjo kuruoti Geo paslaugų sritį besivystančių šalių rinkose. Jo tikslas yra parodyti verslui ir viešajam sektoriui, kaip kuo tikslingiau ir efektyviau išnaudoti Google žemėlapių platformas ir API. Nuo pat profesinės karjeros pradžios jis dirba su geografine informacija, o patirtį kaupė dirbdamas nuo techninio darbuotojo iki verslo plėtros vadovo įvairiose kompanijose Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Indijoje.