Kvalitetas, UAB

kvalitetas, uab

UAB „Kvalitetas“ įkurta 1997 metais. Ją įkūrė keturi universitetų (Kauno technologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio Universiteto) mokslininkai ir dėstytojai, dirbantys kokybės vadybos ir organizacijų veiklos efektyvumo didinimo srityje. Jau bendrovės įkūrimo pradžioje UAB „Kvalitetas“ tikslas buvo padėti Lietuvos organizacijoms įgyvendinti efektyvias kokybės vadybos sistemas, jas sertifikuoti, siekiant ne tik tarptautinių kokybės reikalavimų atitikties, bet ir  optimizuojant organizacijų veiklos vidinius procesus. Toks požiūris leido daugeliui mūsų klientų tvariai plėtoti veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į dinamiškai kintančią (kartais – radikaliai kintančią ir įvardijamą kaip „krizė“) socialinę, ekonominę, technologinę, politinę bei teisinę aplinką.


2009 metais buvo pakoreguota „Kvaliteto“ misija, kuri dabar skamba paprastai - gyvenimo kokybė!

„Kvaliteto“ darbuotojai misiją realizuoja šiose srityse:

  • dalyvauja gerinant aukštojo mokslo ir studijų kokybę Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  • įgyvendina kokybės vadybos sistemas bei efektyvumo didinimo priemones verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose;
  • dalyvauja valstybės valdymo tobulinimo veikloje;
  • šviečia visuomenę gyvenimo kokybės klausimais.

Organizatoriaus mokymai