Mokymų komplektas - Geriausias kokybės - kainos santykio užtikrinimas pirkimo procesuose: tarptautinė ir Lietuvos patirtis

Mokymai, kurie įeina į rinkinį:


Priskirti

Šių mokymų komplektą sudaro: 

1. ISO 9001:2015 reikalavimai pirkimams.

Dr. Dalius Serafinas, LKVIA prezidentas ir UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius pristato asociacijos veiklą per 2015 metus ir pateikia pavyzdžius, kaip galima atpažinti tikrą ISO atitikties sertifikatą nuo negaliojančio bei susidariusią nesąžiningą konkurenciją rinkoje. 

2. Ar pasinaudosime ISO standartų 2015 m. pokyčiais, didinant įgyvendinamų ir sertifikuojamų KVS veiksmingumą?

Audrius Šileika, UAB „DNV GL“ direktorius, pristatė pranešimą tema „Ar pasinaudosime ISO standartų 2015 m. pokyčiais, didinant įgyvendinamų ir sertifikuojamų KVS veiksmingumą?“. Pranešime nagrinėjama: Vadybos sistema – organizacijos veiklos gerinimo priemonė; Pokyčių kryptis naujuose vadybos standartuose; ISO 9001:2015 standartas.

3. Kokybės užtikrinimas NATO pirkimuose ir susiję standartai.

Alvyda Bielinienė - Krašto apsaugos ministerijos specialistė, pristato kokybės užtikrinimo patirtį NATO pirkimuose. Pranešimo tikslas – pasidalinti patirtimi  apie NATO pirkimuose taikomus reikalavimus  prekių ar paslaugų, perkamų gynybos reikmėms, kokybei užtikrinti. Pranešimo temos: Kaip pasirinkti patikimą Tiekėją? Koks tiekėjas – Kokybiškas Tiekėjas? Kokios priemonės gali būti pripažįstamos kaip lygiavertės kokybės užtikrinimo priemonės?

4. Viešieji pirkimai gynybos srityje, kokybės vadybos sistemų taikymas ir NATO geroji patirtis: teisiniai reikalavimai. 

Karolis Smaliukas, advokatas, pristato pranešimą apie kokybės užtikrinimo / vertinimo priemones ir jų taikymą; viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, teisinius aspektus. Pranešimo tikslas – atsižvelgiant į ankstesnių pranešėjų pranešimus, pateikti teisinių aspektų komentarus. Pranešime aptariama: Kokybės vadybos sistemų taikymo pirkimuose teisinis pagrindas ir problematika; Lygiavertiškumo koncepcija; Kokybės užtikrinimo priemonės ir prielaidos.

Vertinimų komentarai

Stasė
Labai išsamus kursas už priimtiną kainą.

(5.00/1 balsas)

KOMENTARAI
1
PERŽIŪROS
0

Kvalitetas, UAB

kvalitetas, uab
UAB „Kvalitetas“ įkurta 1997 metais. Ją įkūrė keturi universitetų (Kauno technologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio Universiteto) mokslininkai ir dėstytojai, dirbantys kokybės vadybos ir org