Dalius Serafinas

dalius serafinas

PRANEŠĖJAS

LKVIA prezidentas ir UAB “Kvalitetas” verslo plėtros direktorius. Dalyvauja Inovacijų skatinimo darbo grupės prie LRV posėdyje, kurio tikslas – apsibrėžti inovacijų svarbą Lietuvai ir sukurti palankią įstatiminę bazę inovacijų skatinimui.

Pranešėjo mokymai