Bagdanskis iLAW, Advokatų profesinė bendrija

bagdanskis ilaw, advokatu profesine bendrija

Profesionalių teisinių paslaugų teikimo procese ypatingai svarbu, kad Kliento poreikiai būtų išklausyti ir lūkesčiai patenkinti, todėl darbui su Klientais taikome šiuos principus: nuolatinį informavimą apie pavedimo eigą, operatyvumą, pasiekiamumą, bei asmeninį dėmesį. Šie principai padeda mums viršyti Klientų lūkesčius.

 
Kontoros praktikos sritys yra šios: darbo teisė; įmonių teisė; sutarčių teisė; viešųjų pirkimų teisė; aplinkosaugos teisė; nelaimingi atsitikimai darbe; nesąžininga konkurencija; dokumentų, užsienyje gyvenantiems asmenims ir turintiems teisę gauti pensiją Lietuvoje, tvarkymas;  mokesčių teisė; konkurencijos teisė; įmonių nemokumas; intelektinės nuosavybės teisė; informacinių technologijų teisė; reklamos teisė; draudimo teisė; nekilnojamojo turto teisė; ikiteisminiai ir teisminiai ginčai, arbitražas.

Organizatoriaus mokymai