Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose. Kaip pasiruošti?

 • 1.
  Prezentacija
  0:01:02
 • 2.
  Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai švietimo įstaigose
  0:03:55
 • 3.
  Asmens duomenų teisinis reglamentavimas teisės aktuose bendrieji principai
  0:03:34
 • 4.
  Asmens duomenys
  0:03:46
 • 5.
  Asmens duomenų tvarkymas
  0:01:46
 • 6.
  Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas
  0:03:13
 • 7.
  Asmens duomenų apsaugos samprata
  0:04:55
 • 8.
  Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
  0:02:33
 • 9.
  Asmens duomenų subjektai. Jų teisės bei pareigos
  0:05:37
 • 10.
  Asmens duomenų tvarkymo teisiniai reikalavimai
  0:01:09
 • 11.
  Kas gali tvarkyti asmens duomenis ir kokie jiems keliami reikalavimai
  0:04:12
 • 12.
  Vaikų duomenys – jų tvarkymo ypatumai
  0:02:05
 • 13.
  Kokie keliami reikalavimai dėl skirtingų asmens duomenų kategorijų tvarkymo
  0:02:52
 • 14.
  Vaikų filmavimas, fotografavimas, viešinimas klasėse, tėvų sutikimo davimas
  0:10:30
 • 15.
  Adminstruojami duomenys ir bylos
  0:06:39
 • 16.
  Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas
  0:00:45
 • 17.
  Bendrieji principai tvarkant būsimų ir esamų darbuotojų duomenis, darbuotojų teisė į privatumą
  0:09:15
 • 18.
  Darbo vietos filmavimas ir/ar įrašymas
  0:07:47
 • 19.
  Darbuotojo apmokymas, konfidencialių sutarčių pasirašymas
  0:03:05
 • 20.
  Asmens duomenų apsaugos pareigūnas
  0:00:22
 • 21.
  Samprata
  0:02:54
 • 22.
  Fukcijos
  0:02:01
 • 23.
  Keliami reikalavimai, atsakomybė
  0:02:08
 • 24.
  Rekomenduojami 12 esminių žingsių, ruošiantis įgyvendinti naujai keliamus reikalavimus
  0:00:46
 • 25.
  Sąmoningumas
  0:00:31
 • 26.
  Duomenų/dokumentų auditas
  0:01:12
 • 27.
  Dokumentacijos peržiūra ir pasiruošimas
  0:01:26
 • 28.
  Įvertinti subjektams suteiktas teises
  0:05:47
 • 29.
  Pasiruošti subjektų prašymų vertinimui
  0:01:42
 • 30.
  Teisinių pagrindų, tvarkant duomenis, peržiūra
  0:01:34
 • 31.
  Sutikimų formų peržiūra
  0:03:08
 • 32.
  Vaikų duomenų/sutikimų rinkimas
  0:01:11
 • 33.
  Saugumo pažeidimo aprašai
  0:01:26
 • 34.
  Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
  0:00:26
 • 35.
  Asmens duomenų apsaugos paskyrimas
  0:00:37
 • 36.
  Tarptautinis elementas
  0:00:33
 • 37.
  Atsakomybė/galimos baudos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus
  0:00:25
 • 38.
  Administracinė
  0:03:39
 • 39.
  Civilinė
  0:01:50
 • 40.
  Baudžiamoji
  0:01:23
 • 41.
  Drausminė
  0:01:01
 • 42.
  Atmintinė, kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus pasiruošti
  0:00:25
 • 43.
  Veiksmų planas
  0:06:25
 • 44.
  Galimos dokumentacijos pasiruošimas
  0:09:24
 • 45.
  Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai
  0:01:57
 • 46.
  Kas turi būti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose
  0:02:38
 • 47.
  Apibendrinimas
  0:01:07

Priskirti mokymą

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įmonės - tame tarpe ir švietimo įstaigų. Reglamentas nustatys daugybę naujų pareigų. Pasiruošimu reglamentui būtina pasirūpinti jau dabar.

Šis video mokymas orientuotas į švietimo įstaigų darbuotojus, tačiau bendroji informacija taikytina ir verslo sektoriui.

Mokymo metu dalyviai susidarys aiškų planą, kaip tinkamai pasirengti dokumentus, tvarkant asmens duomenis, bei nusistatyti aiškią dokumentų struktūrą ir jų turinį.

Kam skirtas Mokymas:

 • Švietimo įstaigų vadovams
 • Mokytojams
 • Teisininkams
 • Tėvams / globėjams

 

Nauda Dalyviams:

 • Sužinosite asmens duomenų apsaugos tvarkymo principus švietimo įstaigose,
 • Pasiruošite tinkamai vykdyti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
 • Sužinosite kokią informaciją ir kada švietimo įstaiga turi pateikti gavus tėvų / globėjų / moksleivių užklausą

 

Esminiai klausimai, į kuriuos atsakoma:

 • Kas yra laikoma asmens duomenimis ir kaip juos tvarkyti?
 • Kokie yra vaikų duomenų tvarkymo ypatumai?
 • Ar galima filmuoti / fotografuoti vaikus? Kaip viešinti šią medžiagą?
 • Kas yra laikoma "ypatingais duomenimis"? Kokie keliami reikalavimai jų tvarkymui?
 • Kokie yra pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo aspektai mokyklose?
 • Ko gali reikalauti vaikų tėvai / globėjai ar pats moksleivis? Kaip elgtis mokyklai?
 • Kodėl svarbu apmokyti pedagogus dėl konfidencialumo laikymosi?
 • Kokios asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijos?
 • Kokie yra pagrindiniai pasiruošimo įgyvendinti ADA reglamentą žingsniai?
 • Kokios gresia baudos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus?
 • Koks yra veiksmų planas ir kokią dokumentaciją pasiruošti?

 

Vertinimų komentarai

Aurelija

Rūta
Labai naudinga ir šiai dienai ypač aktuali informacija. Ačiū!

Gediminas
Tikrai išsamus ir aktualus webinaras. Glaustai, aiškiai, laiku ir vietoje. Labai pagelbėjo. Ačiū lektorei :)

2 val 15 min + klausimai lektoriui
(5.00/3 balsai)

KOMENTARAI
3
PERŽIŪROS
133

Raimonda Joskaudienė

raimonda joskaudiene

LEKTORĖ

Teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė

Mokymai
2

VersloKursai.lt

verslokursai.lt
Tai nuotolinių video mokymų platforma, kurioje, bendradarbiaujant su profesionaliais mokymų organizatoriais, konsultantais bei ekspertais pateikiamos verslui aktualūs nuotoliniai video mokymai.